Rettsgenetisk senter ved UiT skal gjøre DNA-analyser for politiet

I juni 2018 behandlet Stortinget en viktig sak om organisering av rettsgenetiske tjenester i Norge. Det ble da vedtatt at regjeringen så raskt som mulig må legge til rette for at Rettsgenetisk senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet kan utføre DNA-analyser for bruk i strafferettspleien.  I vedtaket heter det også at det må klargjøres for at RGS kan levere fra 10 til 25 prosent av de analysene det er behov for. Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av å tilrettelegge for rutiner og IT-systemer for flere leverandører.

Lese mer om Stortingets vedtak:

Nyhetssak fra UiT, Norges arktiske universitet: