NRF
 
 

Norsk Rettsmedisinsk Forening

Foreningen har som formål å fremme faget rettsmedisin, blant annet gjennom å stimulere til samarbeid om utdanning og forskning.

 
 
biology-close-up-instrument-60022.jpg
 

Om oss

Norsk Rettsmedisinsk Forening ble stiftet i 1993 og samler medlemmer fra de ulike rettsmedisinske disipliner og tilgrensende fagfelt som pediatri, gynekologi og radiologi. Jurister og personer med bakgrunn fra politi, spesielt kriminalteknikk, er også medlemmer av foreningen.

Les mer

 

Nyheter

Rettsmedisin

Rettsmedisin omhandler medisinsk kunnskap anvendt i rettslig sammenheng. Rettsmedisin har ingen pasient fokus, men har som primær oppgave å bistå den sivile og strafferettslige rettspleien. Rettsmedisin er en fellesbetegnelse på flere ulike fagspesialiteter. 

 
 

RETTSGENETIKK

I rettsgenetikken benyttes ulike biokjemiske og genetiske analysemetoder. Den mest sentrale analysen er DNA-typing hvor man fremstiller en DNA-profil. Materialet som undersøkes kan for eksempel være et biologisk spor fra et åsted. DNA-profilen i sporet kan deretter sammenlignes med DNA-profilen fra mistenkte gjerningspersoner.

Klinisk Rettsmedisin

I klinisk rettsmedisin utføres undersøkelse av levende personer hvor det foreligger mistanke om at vedkommende har vært utsatt for en straffbar handling. Ofte undersøkes også mistenkte gjerningspersoner. Som regel er en klinisk rettsmedisinsk undersøkelse begjært av politi eller domstol.     

Rettspatologi

En rettsmedisinsk obduksjon utføres etter anmodning fra politi eller domstol. Dette skjer som regel der en person er funnet død uten at det foreligger en klar dødsårsak.  En hovedhensikt med obduksjonen er å fastslå dødsårsak.

REttstoksikologi

I rettstoksikologien benyttes kunnskaper og metoder fra toksikologi. Som oftest undersøkes forekomst av legemidler og rusmidler i prøver tatt ved mistanke om ruspåvirkning i veitrafikksaker. Ofte undersøkes også prøver fra mistenkte gjerningspersoner og fra døde personer hvor det er mistanke om at dødsfallet kan skyldes forgiftning.

Rettspsykiatri

Rettspsykiatri består av strafferettspsykiatri og sivilrettslig psykiatri og er psykiatri i rettspleiens tjeneste. Psykologspesialister og psykiatere brukes bl.a. som sakkyndige i strafferetten for å avdekke om en person som er mistenkt for en straffbar handling var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet da han/ hun utførte den straffbare handlingen, og i slike tilfeller ikke kan straffes.

Rettodontologi

Rettsodontologiske undersøkelser utføres av tannleger, hovedsakelig i forbindelse med identifisering av døde personer hvor identiteten er usikker.

 
jthh-rettsmed-254.jpg
 
 

Konferanser, kurs & møter

Oversikt over relevante konferanser, kurs og møter. Informasjon legges ut fortløpende.

Påmelding til de forskjellige arrangementene må skje direkte til arrangøren.

 

Neste arrangementer

(Foto banner 2: Jon Terje Hellgren Hansen)