Identifiseringsarbeid

Kripos leder den nasjonale identifiseringsgruppen som har til oppgave å identifisere omkomne ved store ulykker og katastrofer.

Identifiseringsgruppen (ID-gruppen) ble opprettet ved en kongelig resolusjon i 1975 som en mobiliseringsenhet, administrativt lagt til Kripos. I tillegg har ID-gruppen knyttet til seg fagpersonell i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Dette inkluderer kriminalteknikere, rettsmedisinere, rettsodontologer, taktiske etterforskere og kontorpersonell.

Identifiseringsgruppens oppgave er å fastslå identitet når flere mennesker omkommer samtidig ved en fly-, skred-, flom- eller skipsulykke eller annen katastrofe, og når et ukjent lik eller rester av et ukjent lik blir funnet. Under identifiseringsarbeidet skal gruppen sikre bevis som kan være av betydning for å fastslå årsaks- og ansvarsforhold ved hendelsen.

ID-gruppen har bistått i alle store ulykker i Norge siden 1975, samt ved identifiseringsarbeidet etter terrorangrepet 22. juli 2011. Av større identifiseringsarbeid i utlandet kan tsunamien i Thailand i 2004 nevnes. ID-gruppen er medlem av Interpols Disaster Victim Identification Steering Group og foretar i snitt minst to enkeltidentifikasjoner per uke.

 

Bilde2.jpg

Kripos leder den nasjonale identifiseringsgruppen

som har til oppgave å identifisere omkomne ved store ulykker og katastrofer.