The 20th Nordic Conference on Forensic Medicine

I juni ble den 20de nordiske konferansen i rettsmedisin (The 20th Nordic Conference on Forensic Medicine, NCFM) avholdt i Helsinki. Konferansen ble avholdt som en felleskonferanse med The 4th Annual Meeting of the Nordic Association of Forensic Toxicologists (NAFT). De nordiske konferansene i rettsmedisin har frem til nå vært arrangert hvert 3. år. Det ble i Helsinki bestemt at konferansene fra nå skulle arrangeres annen hvert år. Neste konferanse vil bli avholdt på Island i 2020, også da som et felles arrangement med NAFT.