Sosialpediatri

Sosialpediatri er den delen av medisinen som beskjeftiger seg med samspillet mellom barn og samfunn og omhandler tilstander der sosiale relasjoner, livssituasjon eller levekår har stor betydning. Problemstillingene kan omfatte fysisk mishandling, akutte seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Dårlig helse hos barn og unge kan også skyldes psykososiale faktorer som er en følge av mangelfullt sosialt nettverk. Sosialpediatere er barneleger med spesialkompetanse innen klinisk rettsmedisin, og bidrar ved Barnehusene ved å gjennomføre rettsmedisinske undersøkelser av barn og ungdom når det foreligger mistanke om at de har blitt utsatt for fysisk vold og/eller seksuelle overgrep.

boy-walking-teddy-bear-child-48794.jpg

Sosialpediatri omhandler

 

 

tilstander der sosiale relasjoner, livssituasjon eller levekår har stor betydning