Velkommen til vår nye webside

Under generalforsamlingen i februar ble det valgt nytt styre i norsk rettsmedisinsk forening. En av foreningens første oppgaver har vært å lage en hjemmeside og facebook-side som vi håper blir tatt godt imot av alle medlemmer, og de som interesserer seg for rettsmedisinske fag. På hjemmesiden vil du finne informasjon om de rettsmedisinske fagområdene, få tilgang til relevante dokumenter og lese om de siste aktivitetene innenfor de forskjellige fagområdene. Vi inviterer medlemmer til å bidra til innholdet på hjemmesiden ved å rapportere inn relevante nyheter, aktualiteter og publikasjoner som kan være nyttig å formidle. Det vil også være mulig å benytte websiden til å informere om fagrelaterte arrangement, disputaser, seminar, møter m.m dere mener kan være nyttig å promotere.  Vi håper rettsmedisin.org vil bli en felles arena for fagrelatert informasjon og aktivitet, og at den blir godt mottatt og flittig brukt.