NRF

Kurs, konferanser og møter

adults-chairs-colleagues-515166.jpg

Kalender

Her finner du oversikt over relevante kurs, konferanser, og møter. Informasjon legges ut fortløpende. Kontakt sekretær/redaktør hvis dere har informasjon om relevante arrangement dere ønsker å publisere på hjemmesiden.

 

 

Påmelding til de forskjellige arrangementene skjer direkte til arrangøren med mindre noe annet er opplyst.