Vellykket seminar på Soria Moria 2-4 Mai

Årets møte i pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri på Soria Moria ble holdt 2-4 mai, og inkluderte også i år barnepatologi og pediatrisk klinisk rettsmedisin som tema. Vi var rundt femti deltagere, samlet til tre dager med interessante foredrag og gode faglige diskusjoner. Dagene var delt opp i forskjellige seksjoner omhandlende blant annet sesongvariasjoner i dødsfall blant babyer og småbarn, hodeskader ved filleristing av babyer, og SIDS (sudden infant death syndrome).

 

Arrangør: Rettsmedisinske undersøkelser av barn, Oslo universitetssykehus