Offisiell åpning av «Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet» – NERS

tree-NATT.jpg

I juni 2013 ble rapporten «Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning levert av en arbeidsgruppe, ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltagelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet. Rapporten dannet grunnlag for pilotprosjektet «Utvikling av norsk rettspsykiatri».
Midlertidig rettspsykiatrisk enhet (MRE) ble etablert ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset januar 2015, som ledd i pilotprosjektet.

I mars 2018 etablerte Helse- og omsorgsdepartementet «Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet» (NERS) som landsdekkende enhet etter modell av MRE.

Offisiell åpning av NERS skjedde tirsdag den 30. oktober 2018 på avdeling Brøset, St. Olavs hospital med deltakelse blant annet av statssekretærer fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.