Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 30. april 2019

Tirsdag den 30. april ble det arrangert åpen høring i Stortinget om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet). Norsk rettsmedisinsk forening var representert ved Bjørn Østberg, og styremedlem Kristen Rasmussen representerte NTNU/St Olavs hospital, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Program:
13.30 - 13.35 ADVOKATFORENINGEN
Anders Brosveet, advokat
Martin Nielsen, rådgiver
13.35 - 13.40 RIKSADVOKATEMBETET
Tor-Aksel Busch, riksadvokat
13.40 - 13.50 Felles spørsmålsrunde
13.50 - 14.15 Felles høring
13.50 - 13.55 DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN

Linda Gröning , professor
13.55 - 14.00 UNIVERSITETET I OSLO, INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT
Aslak Syse, professor emeritus
14.00 - 14.05 TIDL. SEKRETÆR I TILREGNELIGHETSUTVALGET
Anders Løvlie , førsteamanuensis
14.05 - 14.15 Felles spørsmålsrunde
14.15 - 14.20 Pause
14.20 - 14.45 Felles høring
14.20 - 14.25 RESSURSENHET V27, BETANIEN SYKEHUS, BETANIEN BUP BERGEN
Øystein Grov, overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
14.25 - 14.30 ST. OLAVS HOSPITAL, AVDELING BRØSET
Karl Heinrik Melle, spesialist i psykiatri
14.30 - 14.35 NTNU/ST OLAVS HOSPITAL, KOMPETANSESENTERET FOR SIKKERHETS-, FENGSELS- OG RETTSPSYKIATRI
Kirsten Rasmussen, professor
14.35 - 14.45 Felles spørsmålsrunde
14.45 - 15.15 Felles høring
14.45 - 14.50 SENTRAL FAGENHET FOR TVUNGEN OMSORG
Svein Øverland, leder
14.50 - 14.55 NORSK RETTSMEDISINSK FORENING
Lars Uhlin-Hansen, leder, professor i rettsmedisin, UNN
Bjørn Østberg, nestleder, psykiater
14.55 - 15.00 KOMPETANSESENTER FOR SIKKERHETS, FENGSELS- OG RETTSPSYKIATRI, REGION NORD (SIFER NORD)
Erlend Bugge, psykiater/leder sifer nord
Georg Høyer, professor emeritus
15.00 - 15.05 INFORMASJONSSENTERET HIERONIMUS
Arve Kirkevik
15.05 - 15.15 Felles spørsmålsrunde