SEMINAR OM «RETTSMEDISINSK SAKKYNDIGHET»

Den 20. mars arrangerte Norsk Rettsmedisinsk forening seminar med tema «Rettsmedisinsk sakkyndighet». Arrangementet ble avholdt i festsalen i velferdsbygget på Gaustad sykehus i samarbeid med kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri. De om lag 130 deltakere inkluderte representanter fra utøvere og brukere av rettsmedisinsk sakkyndighet, og inkluderte leger, psykologer, jurister, fagfolk fra naturvitenskapelige disipliner, politi og andre.

IMG_2264.jpgI forbindelse med 25 år markering av Norsk Rettsmedisinsk Forening innledet Harald Strand seminaret på vegne av riksadvokaten med et jubileumsforedrag med tittelen; «sakkyndighetens betydning for rettsstaten». Resten av formiddagen ble viet til tema: hvordan kan tvil knyttet til den sakkyndiges vurdering og konklusjoner formidles i retten uten å skape unødig tvil. Det var mange innlegg fra jurister og representanter fra domstolene som belyste utfordringene med både bruk og forståelse av rettsmedisin i retten.


IMG_2260.jpg
IMG_2265.jpg
IMG_2256.jpg
IMG_2257.jpg

Etter lunsj fortsatte seminaret med en faglige rettsmedisinske sesjonen. Innledere dekket flere emner innen rettsmedisinske fag og belyste både styrker og svakheter i de ulike fagdisiplinene.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt hvor de ulike problemstillingene ble diskutert mer detaljerte.

IMG_2268.jpg