Dansk selskap for rettsmedisin arrangerte 1.-3. november årsmøte med tema «drapssaker».

CLE.jpg

Dansk selskap for rettsmedisin arrangerte 1.-3. november årsmøte med tema «drapssaker». Det var ca 160 deltagere, hvorav 15 kom fra Norge (Oslo, Stavanger og Tromsø). Omtrent 1/3 av møtedeltagerne var fra dansk politi/påtalemyndighet. Flere «store» drapssaker ble grundig belyst og utfordringer vedrørende etterforskning og rettsmedisinske undersøkelser ble diskutert. Det var kanskje spesielt interessant å få innsikt i de rettsmedisinske utfordringene i den såkalte «Ubåt-saken». Interessant var det også å høre professor Bertrand Ludes fra det rettsmedisinske instituttet i Paris fortelle om terrorangrepene i Paris i 2015, hvor han la mest vekt på utfordringene vedrørende identifisering av de drepte. En halv dag var satt av til vitenskapelige foredrag om ulike rettsmedisinske tema. Christian Lycke Ellingsen var den eneste norske deltager som holdt foredrag. Han redegjorde for en studie han hadde gjennomført sammen med Siri Jensen og Per Hoff-Olsen hvor tema var selvdrap i Norge i perioden 1995-2015. Christian var ikke snauere enn at han vant prisen for beste foredrag. I tillegg til ære og berømmelse fikk han en pengepremie på DKR 5000! Årsmøtet avspeiler en velfungerende dansk rettsmedisinsk forening som står som et forbilde for oss i Norge. Norske rettsmedisinere er heldige som har mulighet til å nyte godt av det arbeid danskene legger ned i å arrangere sine årlige møter.

Lars Uhlin-Hansen