Back to All Events

Seminar i regi av Norsk Rettsmedisinsk Forening

  • Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus, Oslo Velferdsbygget Gaustad sykehus Oslo (map)

I forbindelse med årsmøtet arrangerer vi et faglig seminar. Seminaret vil ha hovedvekt på hvordan tvil knyttet til den sakkyndiges vurderinger/konklusjoner kan formidles til retten uten å skape unødig usikkerhet. Seminaret starter kl. 9:30 med at Riksadvokaten holder et jubileumsforedrag i forbindelse med at det er 25 år siden NRF ble stiftet. Selve årsmøtet vil avholdes kl. 16:30-18:00. Nærmere informasjon om seminaret sendes ut senere.