Back to All Events

Disputas: Merete Synnøve Vevelstad - Toksikologi

  • Auditoriet 1.etg Kreftsenteret, Ullevål sykehus Kirkeveien 166 (map)

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin UiO og Avdeling for rettsmedisinske fag Ullevål sykehus vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Para-methoxymethamphetamine (PMMA): A study of risk factors for fatal intoxication with emphasis on metabolite pattern and CYP genetics.

Prøveforelesning: 25. sept. 2018 kl 10:15, Auditoriet 1.etg Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Disputas: 25. sept. 2018 kl 12:15, Auditoriet 1.etg Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Robert Kronstrand, Institutionen för Medicin och hälsa, Medisinska fakulteten, Linköpings universitet, Sverige. 

2. opponent: Førsteamanuensis Joachim Frost, Institutt for klinisk molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hege Thoresen, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.