Back to All Events

Invitation til Årskursus i Dansk Selskab for Retsmedicin


  • Hotel Scandic Copenhagen i København (map)

Årskurset i Dansk Selskab for Retsmedicin afholdes i 2018 på Hotel Scandic Copenhagen i København fra den 1. til den 3. november og omhandler i år drabssager.

Man vil på kurset få indsigt i generelle forhold vedrørende drab og høre om de efterforskningsmæssige strategier, de retsmedicinske undersøgelser og den juridiske håndtering af drabssager. Herudover vil der blive præsenteret nyt om de kriminaltekniske metoder og denretsantropologiske forskning herunder 3D genskabelse af døde og gerningssteder. Der vil i år også være workshops og plenumoplæg med mulighed for tværfaglig diskussion.