Back to All Events

Tvungent psykisk helsevern

  • Hotel Bristol Kristian IV's gate 7 0164 OSLO (map)

Utvalg for rettspsykiatri, Norsk psykiatrisk forening arrangerer kurset "Tvungent psykisk helsevern" onsdag 7. november 2018.

Få plasser igjen!

Programmet er utvidet, og inkluderer blant annet forelesning ved Helsedirektoratet om erfaringer så langt etter lovendringene om samtykkekompetanse 1.september 2017.

Målgruppe

Spesialister og leger i utdanning i Psykiatri og Barne- og ungdomspsykiatri samt for psykologer

Temaoversikt

Vedtak etter tvungent psykisk helsevernloven v/overlegene Pignatiello og Halvorsen:

- Hvordan fatte vedtak

- Paragrafvurderinger, inkludert samtykkekompetanse

- Vedtak etter kap 4

- Forvaltning av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold v/Halvorsen

- Tvungen observasjon; er 10 dager nok? V/Randi Rosenqvist

- Konverteringsforbudet v/Siv Bjørklid, Kontrollkommisjonen Ullevål