Back to All Events

Kriminalitetsbekjempelse med big data og bioteknologi

  • Ingeniørenes Hus Møtesenter Sophus Lie-salen, underetasjen i Ingeniørenes Hus Oslo (map)

Teknologi blir stadig viktigere i kriminalitetsforebygging og etterforskning. Vi ser på hvordan dataanalyse og bioteknologi brukes i dag, og hvilke muligheter som åpner seg fremover.

Innledere og temaer denne kvelden:

Arne Dybdahl fra Politidirektoratet vil fortelle om politiets digitaliseringsstrategi, inkludert mulighetene som ligger i bedre kartlegging og utnyttelse av politiets opplysninger ved hjelp av big-data-analyseverktøyet Gotham fra Palantir.

Marco Bertani-Økland fra Computas vil se på etiske utfordringer ved slike datasystemer (bl.a. bias) og synliggjøre hvordan vi kan legge til rette for forsvarlige, rettferdige og transparente systemer.

Eirik Natås Hanssen fra Oslo Universitetssykehus vil se på hvordan DNA-analyser brukes i norsk rettsvesen i dag, og hvordan DNA-sekvensiering ventes å bli enda viktigere i fremtiden.

Daniel Kling fra Oslo Universitetssykehus vil, basert på «Golden state killer»-saken i USA, vise muligheter og begrensninger ved bruk av slektsforskningsbaser i etterforskning.

Det blir god anledning til å stille spørsmål og diskutere disse temaene i løpet av møtet.

Det blir lett servering fra kl. 16.30, og selve møtet starter kl. 17.00.
Merk at møtet er gratis og åpent for alle - så lenge vi har plass. Vi opplever stor pågang, så meld deg på snarest. Inviter gjerne med venner og kollegaer (de må også melde seg på her på denne siden).