Om NRF

Norsk Rettsmedisinsk Forening ble stiftet i 1993 og samler medlemmer fra de ulike rettsmedisinske disipliner og tilgrensende fagfelt som pediatri, gynekologi og radiologi.  Jurister og personer med bakgrunn fra politi, spesielt kriminalteknikk, er også medlemmer av foreningen.

Foreningen har som formål å fremme faget rettsmedisin, blant annet gjennom å stimulere til samarbeid om utdanning og forskning. Foreningen arrangerer seminarer/kurs hvor det legges vekt på aktuelle temaer som har felles interesse.

Generalforsamling avholdes årlig. For tiden består styret av 10 personer med bakgrunn fra ulike rettsmedisinske disipliner og med god geografisk spredning. Leder, nestleder, sekretær og kasserer inngår i en arbeidsutvalg som har ansvar for den daglige virksomheten.

  • Leder: Lars Uhlin-Hansen, Professor i rettsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og overlege i patologi ved UNN Tromsø

  • Nestleder: Bjørn Østberg, Spesialist i psykiatri, selvstendig praksis, Oslo

  • Sekretær: Linda Ferrante, Forsker i rettsgenetikk, Oslo universitetssykehus

  • Kasserer: Thomas Berg, Førsteamanuensis i rettsgenetikk, UiT Norges arktiske universitet

 
jthh-rettsmed-224.jpg

Lars Uhlin Hansen

(Foto: Jon Terje Hellgren Hansen)

nytt bilde av bjørn.jpg

Bjørn ØStberg

IMG_9863.jpg

LINDA Ferrante

IMG_5879.jpg

Thomas Berg

 

Resten av styret består av:

  • Peer Lilleng, Professor i rettsmedisin, Gades laboratorium for patologi

  • Thomas Andresen, Kriminaltekniker, Trondheim 

  • Vivian Moe Dalaker, Overlege ved Overgrepsmottaket, Oslo legevakt, Stipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO

  • Kristen Rasmussen, Professor, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, St.Olavs hospital

  • Trond Aamo, Avdelingssjef, Avdeling for klinisk faramkologi, St. Olavs Hospital HF

  • Elin Drivenes, Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge

 
stok bilde.jpg

Trond aamo

Elin.jpg

Elin Drivenes

Thomas Andersen.jpg

Thomas Andresen

bilde2.jpg

Kirsten Rasmussen

Vivian Dalaker.jpg

VIVIAN Moe DALAKER

Per%2BLilleng.jpg

PEeR Lilleng