SEMINAR OM «RETTSMEDISINSK SAKKYNDIGHET»

NRF

Norsk Rettsmedisinsk Forening

n.r.f.rettsmedisin@gmail.com – www.rettsmedisin.org

SEMINAR OM «RETTSMEDISINSK SAKKYNDIGHET»

Onsdag 20. mars 2019 – Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus, Oslo

Arrangører av seminaret: Norsk Rettsmedisinsk Forening og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst.

Inviterte deltagere: Utøvere og brukere av rettsmedisinsk sakkyndighet, herunder leger, psykologer, jurister, fagfolk i naturvitenskapelige disipliner, politi og andre.

PROGRAM

09.00 REGISTRERING OG KAFFE

10.00 Sakkyndighetens betydning for rettsstaten

Harald Strand, Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet
Jubileumsforedrag i forbindelse med 25 år markering av stiftelse av Norsk Rettsmedisinsk forening

11.00 Hvordan kan tvil knyttet til den sakkyndiges vurderinger og konklusjoner formidles til retten uten å skape unødig usikkerhet?

  • Tor Langbach, tidligere direktør ved Domstoladministrasjonen

  • Jørn Sigurd Maurud, førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter

  • Ulf Stridbeck, professor i strafferett ved Universitetet i Oslo

  • Kim Heger, dommer ved Oslo tingrett

  • Siv Hallgren, tidligere forsvars- og bistandsadvokat, nå leder av Gjenopptakelses-kommisjonen                                                                                                                                                  

  • Marijana Lozic, forsvarsadvokat og fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett                                                                                                                                                

  • Martine Aurdal, debattansvarlig og kommentator i Dagbladet

13.30 LUNSJ

14.15 Peter Gill, professor i rettsgenetikk ved Universitetet I Oslo: Reasons for miscarriages of justice
Gill var en av de første til å ta i bruk DNA profilering som bevis i straffesaker og har vært sakkyndig i en rekke profilerte saker i flere land, se nærmere beskrivelse på www.rettsmedisin.org.

Berit Schei, professor ved NTNU og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer: Usikkerhet i tolkning av underlivsfunn i seksuelle overgrepssaker

Lars Uhlin-Hansen, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Tromsø: Dødsårsaken antas å være ...

Karl Heinrik Melle, leder av Den rettsmedisinske kommisjon, spesialist i psykiatri og overlege ved St. Olavs hospital: Kan det være fare for at usikkerhet og sakkyndig tvil underkommuniseres i retten?

16.00 Avsluttende paneldebatt ledet av Tor Langbach

17.00 Avslutning av seminar

17.00 – 18.00 Generalforsamling i Norsk Rettsmedisinsk Forening

Seminaret er søkt godkjent av Den norske legeforening som 6 tellende kurstimer i valgfri del for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for spesialitetene Patologi, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Radiologi, Allmennmedisin, Samfunnsmedisin, Klinisk farmakologi, Medisinsk genetikk, Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Nevrologi og Barnesykdommer. Seminaret er søkt godkjent av Norsk psykologforening tellende som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for psykologer. Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt til Advokatforeningen i etterkant av avholdt kurs.

Påmelding: snarest mulig og senest innen 11.03.2019. Kursavgift på 750 kr (medlemmer NRF 600 kr) innbetales til kontonr: 1503.24.29057. – Meget viktig: merk betalingen med navn!

 

PROFIL

Peter Gill er en pioner innen rettsgenetikken. Sammen med Alec Jeffrey var han den første til å ta i bruk DNA profilering som bevis i straffesaker på midten av 1980-tallet. Han har hatt stor betydning for utvikling av rettsgenetikken på verdensbasis og har vært sakkyndig i en rekke profilerte saker, inkludert Monika-saken i Bergen for et par år siden. I den såkalte Amanda Knox saken var Gill kritisk til hvordan DNA-funnene ble brukt som bevis, noe som hadde stor betydning for at Knox senere ble frikjent for drapet på sin venninne. Gill er også kjent for at han på oppdrag fra Russiske myndigheter på 1990-tallet kunne identifisere levningene etter Tsar familien ved hjelp av DNA-teknologi. Han har nylig utgitt boken «Misleading DNA evidence: Reasons for Miscarriages of Justice».

Innkalling til årsmøte i Norsk Rettsmedisinsk Forening

Tid: kl. 17:00 - 18:00 den 20. mars, 2019

Sted: Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus, Oslo

Saksliste sendes ut senere.