Innkalling til årsmøte i Norsk Rettsmedisinsk Forening

Innkalling til årsmøte i Norsk Rettsmedisinsk Forening

Tid: kl. 16:30 den 20. mars, 2019

Sted: Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus, Oslo

Saksliste sendes ut senere.

Seminar om rettsmedisinsk sakkyndighet

Tid: kl. 9:30-16:00 den 20. mars, 2019

Sted: Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus, Oslo

I forbindelse med årsmøtet arrangerer vi et faglig seminar. Seminaret vil ha hovedvekt på hvordan tvil knyttet til den sakkyndiges vurderinger/konklusjoner kan formidles til retten uten å skape unødig usikkerhet. Seminaret starter kl. 9:30 med at Riksadvokaten holder et jubileumsforedrag i forbindelse med at det er 25 år siden NRF ble stiftet. Selve årsmøtet vil avholdes kl. 16:30-18:00. Nærmere informasjon om seminaretsendes ut senere. Vi oppfordrer dere til å sette av den 20. mars, samt å følge med på vår fine hjemmeside.

Vi benytter også denne anledningen til å ønske alle våre medlemmer en fredfylt jul og et godt nytt år!

Styret i Norsk rettsmedisinsk forening