Back to All Events

Velkommen til faglig møte i rettspsykiatri

  • kantinen i Legenes hus 2 Akersgata Oslo, Oslo, 0158 Norway (map)

Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening inviterer til nytt faglig kveldsmøte torsdag 9. mai

2019. Møtet avholdes i kantinen i Legenes hus, 1. etg, Akersgaten 2 i Oslo. For de som ikke kan ta turen, håper vi igjen å kunne tilby live-streaming på Facebook. Man kan melde seg inn i den lukkede gruppen «Rettspsykiatrisk kveldsmøte» for å få tilgang på dette og tidligere holdte møter. Møtet og bevertning er gratis. Det er bindende påmelding til npf@npf.legeforeningen.no.

Tema for kveldens faglige møte vil være: Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. Dette temaet er svært relevant for både sakkyndige, klinikere i helsevesenet, ledere, domstolen, påtalemyndighet og forsvarere.

Kveldens innledere

Marte Pihlstrøm Strømsnes, Enhetsleder Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern

Øyvind Holst, jurist, «Kriminalitetsvern – en oppgave for helsevesenet?

Antje D. Gross-Benberg, presentasjon prosjekt i regi av SIFER midt/Brøset

Kjetil Røtvold, psykiater, kliniske perspektiver

Ingvild Thorn Nordheim, statsadvokat, påtalemyndighets perspektiver

John Christian Elden, forsvarsadvokat, forsvarers perspektiver

Møtet starter med registrering og servering av pølser og vafler fra kl 15:45.

Kveldsmøtets faglige del varer fra kl 16:30 til 20:00.

Innledningsvis vil kveldens tema belyses med ulike perspektiv. Det er satt av 20 minutter til hver innleder.

Møtet blir avsluttet med paneldebatt og diskusjon med spørsmål fra salen.

Møtet avholdes i kantinen i Legenes hus, 1. etg, Akersgaten 2 i Oslo.

For de som ikke kan ta turen, håper vi igjen å kunne tilby live-streaming på Facebook.

Man kan melde seg inn i den lukkede gruppen «Rettspsykiatrisk kveldsmøte» for å få tilgang på dette og tidligere holdte møter.

Møtet og bevertning er gratis. Det er bindende påmelding til npf@npf.legeforeningen.no

Frist for påmelding er satt til 03.05.2019.