Back to All Events

Kurs: Strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs).


Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs).

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker (ulike medisinske spesialister, psykologer, odontologer mv.).

 Kurset avholdes i Trondheim og består av to deler.

Del I avholdes 12.-14. november 2018, hvor det blir forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) og i rettsmedisinske tema (om utføring av sakkyndighetsoppdraget) som er av interesse for rettsmedisinske sakkyndige.

Del II avholdes 16.-18. januar 2019 og inneholder bl.a. tre dager med rollespill i rettssal hvor kursdeltagerne muntlig fremlegger sin skriftlige ”erklæring”.

http://www.sivilrett.no/informasjon-om-b-kurs.339259.no.html

Earlier Event: 9 November
NPS - Nye psykoaktive stoffer
Later Event: 22 November
Trial Lecture